Close

8 Best CRM Software Examples for Small Business

So, you’re committed to customer interaction and behaviour tracking, with a customer loyalty strategy firmly in place. Now it’s time to get (even more) proactive – to start putting that data into use with marketing campaigns that are hand-crafted to your audience. This type of CRM is excellent for handling customer-facing communications and helping businesses manage […]

Leggi Ancora

Artificial Intelligence and Machine Learning MSc Postgraduate degree

International Journal of Food Properties: Internet of Things IoT, Artificial Intelligence AI and Machine learning ML in food science and industry13 Campaign Page Builder In other words, data and algorithms combined through training make up the machine learning model. The most likely scenario is continued incremental progress of existing deep learning capabilities. Advances are being […]

Leggi Ancora

Brexit: problem goni problem Polityka Sunaka rujnuje Wielką Brytanię

Rzekomo miał zapraszać nieletnie dziewczyny do domu czy nawet podawać im alkohol. Pojawiły się nowe informacje dotyczące sprawy. Przewidziana w umowie instytucja odprawy czasowej daje pewność, że po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorstwa mogą na określony czas wwozić do UK bez ceł i podatków towary dla celów gospodarczych. UK posiada jedną z największych i najlepiej rozwiniętych […]

Leggi Ancora